• All
  • Žiadne kategórie


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/a/3/a3cd0e99-1f9a-40f9-a325-ee311c0c207f/greenspaces.sk/web/wp-content/themes/gaar/post-types/post-project.php on line 17

Návrh fasády, záhrady a interiéru Liptov

Klient požiadal o vytvorenie komplexného návrhu interiéru a exteriéru rodinného domu vo výstavbe. Majitelia rozostavaného domu v prudkom svahu požiadali o pomoc pri dotvorení interiéru a návrhu možného riešenia okolia domu. Projekt bol vypracovaný formou štúdie, ktorej úlohou bolo dať hlavne inšpiráciu ako ďalej pokračovavať v prácach aby nakoniec vznikol jeden kompaktný celok a tým …

More Info

Návrh záhrady so saunou Dolný Kubín

Klient požiadal o vytvorenie návrhu záhrady tak, aby vznikol atraktívny a ucelený priestor na jej plnohodnotné využívanie. Priestor záhrady bol rozdelený na prednú reprezentačnú, strednú aktívnu a zadnú hospodársku časť. Predná časť mala za úlohu podčiarknuť architektúru minimalistickou výsadbou so zaujímavým habitusom. Stredná časť, určená na aktívny oddych, bola vizuálne prepojená s interiérom. Vznikol tak …

More Info

Štúdia záhrady pri drevenici Orava

Návrh záhrady pri zrekonštruovanej drevenici v malej dedine na Orave. Drevenica bude slúžiť na prenajímanie turistom a tomu podliehal celý návrh záhrady. Súčasťou štúdie bol návrh chodníkov, posedenia, prístrešku pri potoku a tiež návrh zelene. Návrh chodníkov výchádzal z prirodzených organických tvarov tak, aby vytváral sekcie pre zeleň. Svojim tvarom harmonicky dopĺňa zachovaný charakter drevenice. …

More Info

Komplexný návrh exteriéru rodinného domu Žilina

Návrh fasády rodinného domu vo veľkej miere rešpektuje čistotu architektúry a minimalistický vzhľad. Doplnením fasádnych panelov vznikol harmonický celok, ktorý sklenené balkónové zábradlie opticky a kompozične dopĺňa.Návrh záhrady v plnej miere rešpektuje architektúru domu a sklon pozemku. Minimalistickým dizajnom v predzáhrade dom esteticky dopĺňa a vo svojej voľnočasovej a hospodárskej časti poskytuje dostatočný priestor na …

More Info

Návrh malej záhrady Bratislava

Vytvorenie štúdie návrhu malej záhrady pre potreby funkčného rozčlenenia priestoru. V návrhu sa počíta s umiestnením psej voliéry, hospodárskej časti s vyvýšenými záhonmi, ohniskom, záhradným domčekom so saunou. Všetky prvky boli rozmiestnené tak, aby vytvárali zóny pre aktívne využívanie voľného času. Návrh malej záhrady obsahuje aj štúdiu zelene pre hmotové znázornenie rozmiestnenia skupín rastlín. Pre …

More Info

Návrh záhrady vo svahu Liptov

Vytvorenie návrhu fasády a záhrady pre dom a pozemok umiestnený vo svahu. Po vytvorení návrhu fasády kde si klient vyberal z viacerych alternatív, sa vytvorili aj vizualizácie možnosti uzatvorenia terasy a návrh vonkajšieho osvetlenia. Následne sa pristúpilo k návrhu záhrady ktorého hlavným zámerom bolo funkčne rozdeliť priestor, navrhnúť systém spevnených ploch urcených na parkovanie a …

More Info

Návrh fasády a záhrady Žilina

Klient požiadal o návrh členitej záhrady vo svahu nakoľko mu po vytvorení vysokého oporného múru vznikol kaskádovitý terén. Celému projektu najskôr predchádzal návrh fasády pri ktorom si vybral s niekoľkých variant a vytvoril sa finálny vizuál. Ďalej nasledovalo kompozičné a funkčné rozdelenie záhrady do niekoľkých zón. Zóny na seba navzájom prirodzene nadväzujú a vytvárajú harmonický …

More Info

Návrh záhrady Námestovo

Celý návrh záhrady bol rozdelený na dve etapy. V prvej etape sa vytvorili hrube prvky a moderný záhradný prístrešok. V druhej etapy sa doplnila rastlinná výsadba a vytvorili sa nové plochy okrasnej zelene spolu s miestom na ohnisko. Celý projekt záhrady bol navrhnutý tak aby si ho mohol klient realizovať svojpomocne. Súčasťou návrhu boli aj …

More Info

Návrh záhrady v prudkom svahu Bratislava

Klient požiadal o pomoc pri dotvorení zadnej časti záhrady, ktorá sa nachádzala v prudkom svahu a kde dodatočné terénne úpravy už nebolo možné urobiť. Tento priestor bol výškovo rozčlenený vysokým oporným múrom, nad ktorým sa terén ďalej rozdeľoval malými teraskami. Celý priestor bolo potrebné ideovo prepojiť a vytvoriť priestor na oddych, detské aktivity ako aj …

More Info

Návrh fasády a záhrady Tvrdošín

Klient využil čas kedy sa stále pracovalo na hrubej stavbe domu aby si vytvoril plán pre následné dobudovanie exteriéru. Začalo sa návrhom fasády, terasy a hľadalo sa prepojenie terasy a záhrady schodiskom. Po odsúhlasení finálnej podoby sa pokračovalo v návrhom záhrady. Tá sa nachádza na rovinatom pozemku v novovznikajúcej obytnej štvrti. Klient požiadal aby záhrada …

More Info

Close Search Window