Záhradná a krajinná architektúra

Projektovanie rodinných záhrad, verejnej zelene a drobných stavieb.

Základná, cenovo dostupná forma projekcie, vďaka ktorej dostane klient ideovú predstavu ako pokračovať pri tvorbe záhrad, priestranstiev a rôznych krajinárskych úprav. Na základe osobného stretnutia alebo inou formou komunikácie klient vyjadrí architektovi svoje predstavy a požiadavky. Spolu s ním potom hľadajú riešenia, ktoré klientovi pomôžu pri tvorbe projektu. Architekt vďaka svojej odbornosti ponúkne najlepšie možnosti ako žiadaný priestor pretvoriť. Štruktúra a obsah štúdie záleží od požiadaviek klienta. K dispozícii sú:

1. stupeň:

architekt po konzultácii s klientom vypracuje štúdiu v pôdoryse v ktorej po odsúhlasení klientom zaznačí plochy zelene a približný percentuálny pomer rastlinných druhov so zaznačeným kostrových drevín. Štúdia obsahuje zaznačenie a charakter chodníkov, prístreškov, bazénov a ostatných stavieb súvisiacich s požiadavkami

2. stupeň:

po konzultáciách a vypracovaní pôdorysu klient k návrhu obdrží manuál ktorý mu napomôže pri tvorbe.

Manuál obsahuje:

 • Základnú ideu návrhu- odvodenie návrhu a vyjadrenie základnej myšlienky
 • Opis jednotlivých plôch
 • Návod na výsadbu druhov rastlín, úpravu terénu, výsadbu trávnika, postup kompostovania, údržbu rastlín, mulčovanie, odburinenie
 • Obrazovú a textovú prílohu navrhovaných rastlín a niektorých ďalších technických prvkov

3. stupeň:

po vypracovaní štúdie a manuálu architekt vytvorí klientovi pôdorysný plán, v ktorom bude presné zaznačenie polohy jednotlivých rastlinných prvkov. Klient tiež obdrží súpis rastlinných prvkov použitých v návrhu a približnú cenovú kalkuláciu s odkazom na dodávateľov

V prípade záujmu môže klient požiadať o vytvorenie vizualizácie a 3D prezentácie vytvoreného návrhu. Vďaka tejto forme vizuálneho prevedenia je možné vidieť realistický náhľad do navrhovaného priestoru. Nové technológie tiež umožňujú vytvorenie virtuálnej prehliadky vďaka ktorej klient dostane možnosť interaktívneho prezerania vytvorenej štúdie.

 • 3D objekt
 • 3D objekt + vizualizácia
 • 3D objekt + vizualizácia + virtuálna prehliadka

Realizačné projekty

Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na realizáciu projektu. Obsahuje presné vymeranie situácie návrhu (komunikácií, inžinierskych sietí, drobných stavieb, vodných prvkov, mobiliáru a pod.. Projekt je vypracovaný tak aby si mohol klient návrh svojpomocne vybudovať alebo vypracovaný projekt poskytnúť realizačnej firme. V prípade záujmu môžeme klientovi ponúknuť služby našich partnerov, ktorí nami vypracované projekty realizujú výhodnejšie.

Cenová kalkulácia záleží od faktorov ako rozloha, charakter pozemku, náročnosť návrhu a počet konzultácií.

Projekcia rodinných záhrad

Štúdia

Základná, cenovo dostupná forma projekcie, vďaka ktorej dostane klient ideovú predstavu ako pokračovať pri tvorbe záhrad, priestranstiev a rôznych krajinárskych úprav. Na základe osobného stretnutia alebo inou formou komunikácie klient vyjadrí architektovi svoje predstavy a požiadavky. Spolu s ním potom hľadajú riešenia, ktoré klientovi pomôžu pri tvorbe projektu. Architekt vďaka svojej odbornosti ponúkne najlepšie možnosti ako žiadaný priestor pretvoriť. Štruktúra a obsah štúdie záleží od požiadaviek klienta.

Rozdelenie štúdie

1. stupeň: architekt po konzultácii s klientom vypracuje štúdiu v pôdoryse v ktorej po odsúhlasení klientom zaznačí plochy zelene a približný percentuálny pomer rastlinných druhov so zaznačeným kostrových drevín. Štúdia obsahuje zaznačenie a charakter chodníkov, prístreškov, bazénov a ostatných stavieb súvisiacich s požiadavkami

2. stupeň: po konzultáciách a vypracovaní pôdorysu klient k návrhu obdrží manuál ktorý mu napomôže pri tvorbe.

 • Manuál obsahuje:
  • Základnú ideu návrhu- odvodenie návrhu a vyjadrenie základnej myšlienky
  • Opis jednotlivých plôch
  • Návod na výsadbu druhov rastlín, úpravu terénu, výsadbu trávnika, postup kompostovania, údržbu rastlín, mulčovanie, odburinenie
  • Obrazovú a textovú prílohu navrhovaných rastlín a niektorých ďalších technických prvkov

3. stupeň: po vypracovaní štúdie a manuálu architekt vytvorí klientovi pôdorysný plán, v ktorom bude presné zaznačenie polohy jednotlivých rastlinných prvkov. Klient tiež obdrží súpis rastlinných prvkov použitých v návrhu a približnú cenovú kalkuláciu s odkazom na dodávateľov

V prípade záujmu môže klient požiadať o vytvorenie vizualizácie a 3D prezentácie vytvoreného návrhu. Vďaka tejto forme vizuálneho prevedenia je možné vidieť realistický náhľad do navrhovaného priestoru. Nové technológie tiež umožňujú vytvorenie virtuálnej prehliadky vďaka ktorej klient dostane možnosť interaktívneho prezerania vytvorenej štúdie.

Projekcia parkov a verejnych priestranstiev

vypracovávanie prípadových štúdií

– komunikácie, mobiliár, zeleň, vodné prvky, umelecké prvky, prvky drobnej architektúry

– vizualizácie priestorov, tvorba tvz. preletov návrhom, vizualizovanie návrhu do virtuálnej prehliadky ( záber 360×180°)

– tvorba 3D prezentácií návrhov

– spolupracujeme s projekčnými kanceláriami, autorizovanými stavebnými inžiniermi a záhradnými architektami, odborníkmi vo všetkých stavebných odvetviach

Drobné stavby

Vďaka spolupráci s odborníkmi v rôznych oblastiach vieme poskytnúť vypracovanie projektov drobných stavieb ako aj sprostredkovanie projekcie rodinných domov a chatiek.

 • Ponúkame vypracovanie dokumentácie pre:
 •  prístrešky, pergoly, altánky, …
 •  vodné prvky (úpravy tokov, jazierka, bazény, vodné steny, …)
 •  chatky, záhradné domčeky
 •  oplotenie, suché múry
 •  studne
 •  mostíky

Pre viac informácií ohľadom návrhu záhrad prejdite na nasledujúci odkaz.

Interiérový dizajn

V súčasnej dobe rozvoja rôznych dizajnérskych smerov Vám ponúkame poradenstvo pri výbere dizajnu interiérov či už súkromných alebo verejných. Na základe požiadaviek zákazníka vieme poskytnúť ucelený návrh priestorov tak aby pôsobil harmonicky a ucelene. Výberom farieb, materiálov, prvkov a osvetlenia sa snažíme preniesť klientove predstavy do reality.

Pomocou vizualizácií a 3D projekcie môžeme výsledný produkt klientovi prezentovať tak aby mal predstavu o reálnom vzhľade návrhu. V prípade záujmu môžeme vypracovať aj 3D virtuálnu prehliadku návrhu, ktorá sprostredkuje 3D náhľad do celého návrhu.

3D návrhy interiérov

Ponúkame Vám možnosť vytvorenia 3D návrhov kuchýň, obývačiek, obývacích stien, kúpelní, spální, detských izieb.
Detailnosť návrhu je možné prispôsobiť požiadavkám klienta. Od hrubého náčrtu rozmiestnenia nábytku až po návrh podlahy, farby stien, materiálu nábytku alebo odtieň dýh.

Návrhy vychádzajú vo veľkej miere z požiadaviek klienta. Pokiaľ však klient nemá predstavu o možnostiach rozmiestnenia nábytku a pod., vieme na základe prevádzkových vzťahov v byte alebo dome vytvoriť návrh, ktorý by situácii najviach vyhovoval.

Spolupracujeme tiež s firmami ktoré sa venujú výrobe a predaju nábytku. Ponúkame im vytvorenie 3D návrhov pre ich klientov na lepšiu propagáciu svojich produktov. Navrhujeme priestory podľa ich požiadaviek a pripomienok.

Výhody 3D návrhov interiéru

Klient má možnosť:
– vidieť fotorealistiskú vizualizáciu návrhu kuchyne, obývacej steny a pod.
– má možnosť požiadať o zmeny materiálov na modeli, čím ma lepší prehľad o finálnom vzhľade
– môže aplikovať do modelu kychyne a i. nejaký ďalší prvok ako napr. farbu stien
– vidieť model interiéru z pohľadu 360° v inteaktívnom prehliadači , ktorý reálne zobrazí návrh z pohľadu klienta v modeli

Všetky služby sú ponúkané na vysokej úrovni a hlavne sú cenovo dostupné. Vizualizácia interiéru sa vie prisposobyť finančným požiadavkám klienta.

Naše služby začínaju od ceny 120 €. Cena však záleží od konkrétnych požiadaviek klienta

Pre viac informacií ohľadom návrhu interiéru prejdite na nasledujúci odkaz.

Grafický návrh fasád

Grafický návrh fasád rodinných a bytových domov, administratívnych a historických  budov v 3D.

Ponúkame farebné grafické riešenia fasád rôznych typov budov od rodinných domov až po firemné komplexy. Sme jedni z mála, ktorí tvoria návrh fasády priamo na 3D modely budov.

 V porovnaní s konkurenciou tento spôsob prináša hneď niekoľko výhod:

– návrh fasády vychádza z presných podkladov

– návrh fasády je vytvorený na 3D objekte, ktorý je možné rotovať a prehliadať podľa vlastných potrieb

– fasáda je navrhnutá na všetkých stenách budovy

– klient si na základe a množstiev vyberie dodavateľskú firmu podľa vlastného uváženia

– pri dodaní podrebných podkladov projektantovi je možné vypočítať približnú spotrebu na každú farbu

Ako to funguje?

Klient nás kontaktuje a predstaví nám svoje požiadavky. Na ich základe ponúkneme klientovi najlepší spôsob riešenia. Klient sa sám rozhodne akú detailnosť vypracovania chce. Po dodaní fotografií pre najjednoduchšie riešenie, alebo pôdorysu so všetkymi pohľadmi pre detailné zobrazenie sa vytvorí niekoľko grafických a farebných variant. Klient si následne vyberie jedno riešenie na ktoré sa vytvorí fotorealistická vizualizácia kde je pohľad zakomponovaný do reálneho obrazu.

Koľko stojí návrh?

Vypracovanie 3D návrhu s minimálne 3 variantami podľa fotografií- od 130 EUR (v závislosti od zložitosti budovy)

Vypracovanie datailnejšieho návrhu podľa dodaných podkladov- od 150 EUR

Vypracovanie návrhu a prepočítanie plôch od 200 EUR

Návrhy fasád diskutujeme telefonicky alebo online v opačnom pripade konzultácie riešime priamo u klienta …..0,2 EUR/km

Pre viac informácii ohľadom návrhu fasady prejdite na nasledujúci odkaz.

Comments are closed.

Close Search Window