Klient požiadal o návrh členitej záhrady vo svahu nakoľko mu po vytvorení vysokého oporného múru vznikol kaskádovitý terén. Celému projektu najskôr predchádzal návrh fasády pri ktorom si vybral s niekoľkých variant a vytvoril sa finálny vizuál. Ďalej nasledovalo kompozičné a funkčné rozdelenie záhrady do niekoľkých zón. Zóny na seba navzájom prirodzene nadväzujú a vytvárajú harmonický ráz celej záhrady. Na prepojenie priestoru nad oporným múrom sa použilo schodisko s väčšou medzipodestou, ktoré bude využívané ako miesto na mobilné ohnisko. Navrhlo sa aby súčasťou oporného múru bol aj záhradný domček so zelenou strechou. Vedľa domčeka vznikol priestol na vonkajšie posedenie a spoločenské udalosti ako napríklad večerné premietanie. Medzi pergolou a ohniskom zostalo ešte miesto, ktoré sa bude využívať na nafukovačí bazén alebo trampolínu. Vedľa medzipodesty sa vytvoril priestor na vyvýšené záhony esteticky zakomponované do minimalistickej okrasnej záhrady s viackmennými drevinami.Tým vznikne aktívne využívaný ucelený priestor.

Nad oporným múrom návrh záhrady počíta s vytvorením chodníkovej sústavy, ktorá povedie do najvyššej časti záhrady kde sa nachádza ovocný sad. Strmšie časti pri terénu vedľa chodníka budú vysadené okrasnými krami, trvalkami a pôdoporyvnými drevinami. Tým sa vytvorí optické začlenenie chodníka do svojho okolia.

Pre viac informácii ohľadom návrhu záhrady prejdite na nasledujúci link.

Pre viac informácii ohľadom návrhu fasády prejdite na nasledujúci link.

Comments are closed.

Close Search Window