Návrh záhrady pri zrekonštruovanej drevenici v malej dedine na Orave. Drevenica bude slúžiť na prenajímanie turistom a tomu podliehal celý návrh záhrady.

Súčasťou štúdie bol návrh chodníkov, posedenia, prístrešku pri potoku a tiež návrh zelene. Návrh chodníkov výchádzal z prirodzených organických tvarov tak, aby vytváral sekcie pre zeleň. Svojim tvarom harmonicky dopĺňa zachovaný charakter drevenice. Navrhovaný rastlinný sortiment bol vyberaný tak, aby vytváral charakter vidieckej výsadby a boli použité trvalky, ktoré sa bežne vyskytovali vo vidieckych záhradách.

Pre viac informácii ohľadom návrhu záhrady prejdite na nasledujúci link.

Pre viac informácii ohľadom návrhu fasády prejdite na nasledujúci link.

Comments are closed.

Close Search Window