Klient využil čas kedy sa stále pracovalo na hrubej stavbe domu aby si vytvoril plán pre následné dobudovanie exteriéru. Začalo sa návrhom fasády, terasy a hľadalo sa prepojenie terasy a záhrady schodiskom. Po odsúhlasení finálnej podoby sa pokračovalo v návrhom záhrady. Tá sa nachádza na rovinatom pozemku v novovznikajúcej obytnej štvrti. Klient požiadal aby záhrada obsahovala minimum okrasných častí kvoli veľkým psom, ktoré mávajú volne pustené v záhrade. Okrasné časti sa teda sústredili v predzáhradke a oddychovej zóne s ohniskom. Súčasťou návrhu bolo funkčné rozdelenie záhrady na hospodársku, oddychovú a návrh prístrešku s kôlňou.

Pre viac informácii ohľadom návrhu záhrady prejdite na nasledujúci link.

Pre viac informácii ohľadom návrhu fasády prejdite na nasledujúci link.

Comments are closed.

Close Search Window