Vytvorenie návrhu fasády a záhrady pre dom a pozemok umiestnený vo svahu.

Po vytvorení návrhu fasády kde si klient vyberal z viacerych alternatív, sa vytvorili aj vizualizácie možnosti uzatvorenia terasy a návrh vonkajšieho osvetlenia.

Následne sa pristúpilo k návrhu záhrady ktorého hlavným zámerom bolo funkčne rozdeliť priestor, navrhnúť systém spevnených ploch urcených na parkovanie a pohyb. Súčasťou štúdie bol aj návrh oplotenia.

Pre viac informácii ohľadom návrhu záhrady prejdite na nasledujúci link.

Pre viac informácii ohľadom návrhu fasády prejdite na nasledujúci link.

Comments are closed.

Close Search Window