Klient požiadal o vytvorenie komplexného návrhu interiéru a exteriéru rodinného domu vo výstavbe.

Majitelia rozostavaného domu v prudkom svahu požiadali o pomoc pri dotvorení interiéru a návrhu možného riešenia okolia domu. Projekt bol vypracovaný formou štúdie, ktorej úlohou bolo dať hlavne inšpiráciu ako ďalej pokračovavať v prácach aby nakoniec vznikol jeden kompaktný celok a tým sa vyhli postupnému nabaľovaniu rozdielnych prvkov.
Úlohou návrhu interiéru bolo funkčné rozvrhnutie miestností a nábytku aby bol lepší obraz pre elektroinštalácie, použitie materiálov a farebných odtieňov.
Návrh exteriéru mal za úlohu zakomponovať dom vo svahu. Charakter pozemku výrazne limituje jeho využitie, tak sa hľadalo riešenie, ktoré by pomôhlo stavbu začleniť tak, aby sa priestor využil na maximum. Súčasťou štúdie bol aj návrh fasády, zábradlí, oporných múrov, pivnice a oplotenia.

Pre viac informácii ohľadom návrhu záhrady prejdite na nasledujúci link.

Pre viac informácii ohľadom návrhu fasády prejdite na nasledujúci link.

Comments are closed.

Close Search Window